Uiteraard maakt Geerts Engineering gebruik van 3d Cad voor haar ontwerpen.  Geerts Engineering ontwerpt met behulp van Inventor Simulation. Inventor is een krachtig 3d Cad pakket. Vanwege de diverse visuele mogelijkheden kunt u de ontwerpen in diverse stadia al vanaf de aanvang bekijken.
Tevens biedt dit programma goede mogelijkheden voor het gebruik van tekeningen in bijvoorbeeld montagevoorschriften, handleidingen en presentaties.